Politica De Confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, VASILE CATALIN MARIAN PFA are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

VASILE CATALIN MARIAN PFA este inscrisa in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal sub Nr. 5785.

Scopul colectarii datelor este: furnizarea serviciilor si produselor conform ofertei curente, precum si inregistrarea domeniilor web in numele si conform comenzilor clientilor.

Sunteti obligat(a) sa furnizati aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate, ori pentru inregistrarea domeniilor pe numele dvs (in calitate de client).

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea furnizarii serviciului sau produsului, ori inregistrarea domeniilor comandate. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si, dupa caz, sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: autoritatile nationale/europene/mondiale de inregistrare/administrare a domeniilor web sau partenerilor acestora (ROTLD, EURid, Directi).

Orice persoana are dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la office@hostexpres.ro.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra vor fi transferate in strainatate, Canada si Marea Britanie, in vederea inregistrarii domeniilor intermationale (daca este cazul). Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.

Norme GDPR


In data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prin prezentul document - Politica cu privire la Protectia datelor cu caracter personal va informam cum protejam datele dumneavoastra personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.

Cine este VASILE CATALIN MARIAN PFA


Firma VASILE CATALIN MARIAN PFA este persoana juridica de drept romana, constituita si functionand in baza legilor romanesti. VASILE CATALIN MARIAN PFA are sediul social in Sat cornetu nr 184 GORJ, este inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu numarul F18/574/2017, avand numar unic de inregistrare 38502128.

Cum ne puteti contacta?


Pentru orice sesizare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de VASILE CATALIN MARIAN PFA ne puteti contacta in scris, la adresa sediului social, telefonic la numarul +40 754 537 511, prin email la adresa office@hostexpres.ro sau prin intermediul sistemului de ticketing accesibil din contul client.

Ce sunt datele cu caracter personal si ce date cu caracter personal prelucreaza VASILE CATALIN MARIAN PFA?


Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizica care poate fi identificata, direct sau indirect.

VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza urmatoarele categorii de date:

-Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu, adresa de corespondenta, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online (adresa IP);

-Informatii bancare: Banca si sucursala, codul IBAN.


Principiul in baza caruia colectam si prelucram aceste date este ca vom solicita de fiecare data doar minimul de date cu caracter personal necesar pentru furnizarea contractului si indeplinirea obligatiilor legale.

Ce inseamna ca VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza date cu caracter personal?


Prelucrarea inseamna operatiuni cum sunt: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

Cui apartin datele cu caracter personal pe care pe prelucreaza VASILE CATALIN MARIAN PFA?


VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza date cu caracter personal referitoare la clienti si angajatii proprii.
In cazul clientilor persoane juridice, VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor de contact ale clientului.
Persoanele fizice ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate poarta denumirea de 'Persoane vizate'.

De unde obtine VASILE CATALIN MARIAN PFA datele cu caracter personal?


In cazul clientilor persoane fizice, datele sunt obtinute direct de la client.
In cazul clientilor persoane juridice, datele sunt obtinute de la imputernicitii clientului.
VASILE CATALIN MARIAN PFA nu obtine / nu colecteaza date cu caracter personal de la terte parti.

In ce scopuri prelucreaza VASILE CATALIN MARIAN PFA date cu caracter personal?


Scopurile pentru care VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza datele cu caracter personal sunt:
-furnizarea de servicii de hosting si servicii conexe
-inregistrarea si administrarea de domenii internet
-inregistrarea de certificate SSL
-contactarea clientului/altei persoane vizate prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul solutionarii cererilor de suport tehnic
-facturarea serviciilor prestate
-administrarea contului client

In ce temeiuri prelucreaza VASILE CATALIN MARIAN PFA date cu caracter personal?


VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza datele tale cu caracter personal in scopurile mentionate mai sus, in baza urmatoarelor temeiuri:
-pentru executarea contractului la care clientul / persoana vizata este parte. Contractul poate avea atat forma scrisa cat si online, semnat de client prin acceptarea Termenilor si Conditiilor furnizarii serviciilor.
-consimtamant
-interes legitim

Catre cine transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal?


Pentru marea majoritate a serviciilor furnizate de VASILE CATALIN MARIAN PFA, datele cu caracter personal nu sunt transmise catre terte parti.
In cazul serviciilor de inregistrare si mentenanta a domeniilor internet, vom transmite date cu caracter personal catre registratorii de domenii autorizati.
Pentru serviciile de plati vom transmite datele cu caracter personal necesare catre procesatorii de plati autorizati.

Servicii de reseller:


Asiguram protectia datelor personale transmise de resellerii nostri in vederea furnizarii serviciilor de inregistrare domenii, web hosting, certificate SSL, intermedieri plati, etc. conform prezentului document.
In cazul serviciilor de emitere certificate SSL, vom transmite date cu caracter personal catre providerii autorizati in emiterea acestor tipuri de servicii.
VASILE CATALIN MARIAN PFA nu transmite in mod direct date cu caracter personal in afara spatiului Uniunii Europene.

Cat timp prelucreaza VASILE CATALIN MARIAN PFA date cu caracter personal?


In vederea realizarii scopurilor sus-mentionate, datele cu caracter personal vor fi prelucrate de catre VASILE CATALIN MARIAN PFA pe tot parcursul relatiei contractuale si dupa finalizarea acesteia in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile in materia arhivarii.

Care sunt drepturile dumneavoastra si cum pot fi exercitate?


Persoana vizata are urmatoarele drepturi:

-Dreptul la informare - dreptul de a primi informatii detaliate privind activitatile de prelucrare efectuate de VASILE CATALIN MARIAN PFA, conform celor prevazute in prezentul document;
-Dreptul de acces - poate solicita si obtine confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre VASILE CATALIN MARIAN PFA, iar in caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii. La cerere, VASILE CATALIN MARIAN PFA va elibera si gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate;
-Dreptul la rectificare - dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte si completarea celor incomplete;
-Dreptul la stergerea datelor ('dreptul de a fi uitat') -in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul retragerii consimtamantului sau in cazul in care se constata ca prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legala), poate obtine stergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitari, VASILE CATALIN MARIAN PFA va proceda la stergerea datelor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
-Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care se contesta inexactitatea respectivelor date pe perioada necesara pentru determinarea acestei inexactitati sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, si nu se doreste stergerea datelor, ci doar restrictionarea);
-Dreptul de opozitie - se poate opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al VASILE CATALIN MARIAN PFA
-Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi datele cu caracter personal, intr-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.
-Dreptul de a depune plangere - poate depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de catre VASILE CATALIN MARIAN PFA la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
-Dreptul de retragere a consimtamantului - in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, acesta poate fi retras oricand.
-Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate in procesul de furnizare a serviciilor VASILE CATALIN MARIAN PFA
-In cazul in care VASILE CATALIN MARIAN PFA ia decizii automate in legatura cu datele cu caracter personal, persoana vizata poate: (a) cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare; (b) isi poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare; (c) contesta decizia.


Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul VASILE CATALIN MARIAN PFA din Sat Cornetu nr 184 GORJ sau prin E-mail: office@hostexpres.ro.

Procese decizionale automatizate


VASILE CATALIN MARIAN PFA NU utilizeaza procese decizionale automatizate, NU creaza profiluri exclusiv prin mijloace automatizate, rezultand in luarea de decizii cu privire la client.

Cum aplicam GDPR in cazul minorilor?


VASILE CATALIN MARIAN PFA nu ofera servicii minorilor in varsta pana la 16 ani si nu colecteaza date cu caracter personal cu privire la minori.

Cum protejam datele cu caracter personal?


Pentru siguranta datelor personale, VASILE CATALIN MARIAN PFA a implementat o serie de masuri de securitate care sunt in conformitate cu standardele industriei.
Securitatea informatiilor si declaratia de confidentialitate a VASILE CATALIN MARIAN PFA

Comunicatii electronice


VASILE CATALIN MARIAN PFA va procesa datele cu caracter personal in scopul informarii clientilor si partenerilor sai cu privire la modificarile sau notificarile necesare derularii serviciilor contractate.
Aceste emailuri nu vor intra sub incidenta conceptului de Email Marketing deoarece sunt absolut necesare unei derulari in bune conditii a contractului.
Clientul poate cere VASILE CATALIN MARIAN PFA sa nu mai primeasca emailurile respective asumandu-si consecintele ce decurg din aceasta.

Email Marketing


VASILE CATALIN MARIAN PFA ofera posibilitatea clientilor sai sa aleaga atat la inregistrarea contului cat si ulterior, in contul client, daca sunt de acord sa primeasca emailuri informative cu privire la produsele si serviciile VASILE CATALIN MARIAN PFA.
Nu vom utiliza si nu vom furniza datele personale ale clientilor nostrii catre alt provider sau alta entitate decat cu acordul fiecarui client in parte si cu destinatii precise sau organelor abilitate a solicita aceste date conform legii.
Nu vom utiliza datele cu caracter personal pentru a trimite emailuri publicitate pentru alta companie. Ne vom limita strict la produsele si serviciile din portofoliul VASILE CATALIN MARIAN PFA.

Protectia Datelor in relatia cu Subcontractorii (reselleri)


Vom defini in cadrul acestui document ca RESELLERI acele persoane juridice aflate intr-o relatie contractuala cu VASILE CATALIN MARIAN PFA carora VASILE CATALIN MARIAN PFA le furnizeaza servicii de intermediere sau/si revanzare.
Prevederile acestui document se aplica in orice circumstanta in care VASILE CATALIN MARIAN PFA prelucreaza date cu caracter personal pentru sau/si in numele resellerului.
VASILE CATALIN MARIAN PFA se va supune tuturor legilor si normelor in materia Prelucrarii datelor cu caracter personal in vigoare in relatia cu resellerul si in activitatea de prestare a serviciilor pentru sau in numele resellerului.
Prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de reseller vor include cel putin urmatoarele informatii:
-obiectul prelucrarii;
-durata prelucrarii;
-natura si scopul prelucrarii;
-tipul de date cu caracter personal;
-categoriile de persoane vizate;
-obligatiile si drepturile partenerului.

VASILE CATALIN MARIAN PFA se obliga sa pastreze si sa protejeze datele cu caracter personal furnizate de reseller conform normelor legale.

VASILE CATALIN MARIAN PFA nu va utiliza datele furnizate de reseller cu alte scopuri decat cele strict legate de furnizarea serviciilor contractate de reseller.

VASILE CATALIN MARIAN PFA va separa datele cu caracter personal furnizate de reseller de celelalte date cu caracter personal.

VASILE CATALIN MARIAN PFA are calitatea de imputernicit al resellerului in privinta prelucrarii datelor personale transmise de reseller si se obliga sa le protejeze conform legilor in vogoare.

VASILE CATALIN MARIAN PFA nu va dezvalui datele cu caracter personal furnizate de reseller niciunei entitati in afara scopurilor de furnizare a serviciilor contractate de reseller. Angajatii VASILE CATALIN MARIAN PFA sunt instruiti si tinuti sa prelucreze si sa asigure confidentialitatea acestor date. Utilizarea in scopuri personale sau in alte scopuri decat cele strict necesare furnizarii serviciului contractat va fi supravegheata, prevenita si verificata in cadrul VASILE CATALIN MARIAN PFA.

Prin prezentul document resellerul ofera acordul sau catre VASILE CATALIN MARIAN PFA ca aceasta sa furnizeze date cu caracter personal partenerilor cu care colaboreaza pentru furnizarea serviciilor contractate de reseller. VASILE CATALIN MARIAN PFA se va asigura ca partenerii inteleg, respecta si agreaza conditiile generale din Regulamentul privind Protectia Datelor cu caraccter Personal.

VASILE CATALIN MARIAN PFA va pastra datele cu caracter personal furnizate de reseller atata timp cat este necesar furnizarii serviciilor contractate. La cererea resellerului VASILE CATALIN MARIAN PFA va proceda la furnizarea informatiilor solicitate de reseller cu privire la datele cu caracter personal pe care le proceseaza si la stergerea acelor date cu caracter personal indicate de reseller cu conditia unei argumentari a acestor cereri.

VASILE CATALIN MARIAN PFA va sterge in siguranta acele documente justificative solicitate pentru verificarea si prestarea serviciilor contractate in termen de 30 de zile dupa verificarea lor in prealabil in sensul conformitatii acestora cu datele personale transise.

In cazul in care solicitarea resellerului contravine contractului, prezentului document sau Termeni si Conditii precum si/sau prevederilor legale, VASILE CATALIN MARIAN PFA va transmite refuzul sau in scris si va argumenta acesasta actiune.

VASILE CATALIN MARIAN PFA se obliga sa ia toate masurile legale pentru pastrarea, criptarea si protejarea datelor personale furnizate de reseller in executarea serviciilor contractate de acesta.

VASILE CATALIN MARIAN PFA nu va furniza date cu caracter personal niciunei entitati din afara spatiului UE decat in cazul in care acea entitate este un partener al VASILE CATALIN MARIAN PFA, un furnizor sau un subcontractor. VASILE CATALIN MARIAN PFA se va asigura ca partenerul respecta cel putin una din normele prevazute de GDPR in acest sens.

VASILE CATALIN MARIAN PFA se obliga sa aplice si datelor personale furnizate de reseller aceleasi masuri de protectie si utilizare in siguranta asa cum o face pentru datele personale ale clientilor sai directi. Toate datele personale primite de VASILE CATALIN MARIAN PFA vor fi procesate conform prevederilor acestui document.

Instructiuni pentru PRELUCRAREA DATELOR


VASILE CATALIN MARIAN PFA se obliga la urmatoarele:
-va prelucra datele cu caracter personal conform acestui document
-va prelucra datele cu caracter personal cu buna credinta, conform normativelor in vigoare si in mod transparent
-va colecta date cu caracter personal in scopuri precise, legitime si in conformitate cu legea
-va colecta date cu caracter personal intr-un mod neexcesiv, strict necesare prestarii serviciilor
-va colecta date cu caracter personal pe cat posibil intr-un mod precis si intr-o forma actualizata
-va primi si va transmite datele personale intr-un mod exclusiv securizat
-va lua masurile necesare pentru a verifica si completa acele date inexacte sau incorecte
-va lua masuri impotriva utilizarii, prelucrarii, pierderii sau dezvaluirii accidentale sau ilegale a datelor cu caracter personal
-va lua masuri privind asigurarea protectiei datelor cu caracter personal de catre angajati prin introducerea controlului de acces prin cartele, chei criptate, parole de autentificare, etc

Accesul Virtual:


-proceduri de identificare, autorizare si autentificare a userilor
-securitatea parolelor (lungime minima, caractere speciale, autentificarea in doi pasi, etc)
-restrictionarea automata a acceului pentru date incorecte de autentificare

Accesul la Datele Personale


VASILE CATALIN MARIAN PFA se obliga sa adopte urmatoarele masuri pentru a controla si a se asigura ca datele personale sunt utilizate de catre persoanele autorizate:
-proceduri interne de acces si de prelucrare
-acces diferentiat pe departamente, personane, nivele etc
-supravegherea si verificarea accesului
-emiterea rapoartelor de acces


Transmiterea Datelor Personale


VASILE CATALIN MARIAN PFA se va asigura ca datele personale transmise catre parteneri autorizati va fi intr-un mod securizat astfel incat sa previna eventuale dezvaluiri neautorizate, accidentale sau ilegale.

Stocarea in siguranta a Datelor Personale


VASILE CATALIN MARIAN PFA se angajeaza sa ia urmatoarele masuri pentru stocarea in conditii sigure a datelor cu caracter personal:
-asigurarea unei proceduri de backup pentru date
-asigurarea oglindirii harddiscurilor prin sistemul de scriere RAID
-asigurarea alimentarii continue la energie electrica prin surse redundante si surse de backup energie (generator electric)
-arhivare si stocare la distanta
-protectie prin intermediul firewall si antivirus


Securitatea Serverelor


VASILE CATALIN MARIAN PFA utilizeaza trei nivele de control acces pe serverele proprii pe care asigura prestarea serviciilor si stocarea datelor cu caracter personal.
-Acces prin cheie criptata linux
-Acces pe port secret linux
-Acces de la ipuri statice definite strict


Accesul la nivel de administrare pe serverele linux exclusiv se face de catre personal autorizat si instruit in conformitate cu cerintele de administrare a sistemelor informatice de tip Linux.

Serverele sunt protejate de antivirus si firewall configurate intr-un mod responsabil si destul de restrictiv.

Responsabilitatea CLIENTILOR


VASILE CATALIN MARIAN PFA informeaza clientii cu privire la faptul ca responsabilitatea asupra gestionarii datelor cu caracter personal colectate de acestia prin intermediul site-urilor lor le revine in totalitate.

Conform specificatiilor tehnice in materie si conform softurilor utilizate de VASILE CATALIN MARIAN PFA accesul intre conturi nu este posibil pe sistemele Linux pe care ruleaza serviciile noastre.

Softurile si scripturile utilizate de clienti pentru constructia si rularea propriilor site-uri sunt exclusiv in responsabilitatea clientului.

Securitatea contului, protectia acestuia, retinerea si salvarea datelor de acces sunt de asemenea in responsabilitatea clientului. Clientul raspunde pentru intretinerea si updateul scripturilor utilizate, configurarea serviciilor ftp, ssh, email etc este o actiune complexa care comporta deasemenea responsabilitati ale clientului care detine contul.

Politica de confidentialitate HostExpres.Ro


Aceasta pagina este utilizata pentru a informa vizitatorii cu privire la politicile noastre privind colectarea, utilizarea si dezvaluirea informatiilor personale daca cineva a decis sa utilizeze Serviciul nostru.

Daca alegeti sa utilizati Serviciul nostru, sunteti de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor in legatura cu aceasta politica. Informatiile personale pe care le colectam sunt utilizate pentru furnizarea si imbunatatirea Serviciului. Nu vom folosi sau nu va vom impartasi informatiile cu nimeni, cu exceptia celor descrise in aceasta politica de confidentialitate.

Termenii utilizati in aceasta politica de confidentialitate au aceleasi semnificatii ca in Termenii si conditiile noastre, care sunt accesibile la https://hostexpres.ro/terms-of-service.php daca nu sunt altfel definiti in aceasta politica de confidentialitate.

Cookies


Fisierele cookie sunt fisiere cu o cantitate mica de date utilizate in mod obisnuit ca identificatori anonimi unici. Acestea sunt trimise in browserul dvs. de pe site-urile pe care le vizitati si sunt stocate in memoria interna a dispozitivului.

Acest serviciu nu utilizeaza in mod explicit aceste cookie-uri. Cu toate acestea, aplicatia poate utiliza coduri si biblioteci ale unor terte parti care utilizeaza 'module cookie' pentru colectarea de informatii si imbunatatirea serviciilor. Aveti optiunea de a accepta sau de a refuza aceste cookie-uri si de a afla cand un fisier cookie este trimis catre dispozitiv. Daca alegeti sa refuzati cookie-urile noastre, este posibil sa nu puteti utiliza anumite portiuni ale acestui serviciu.

Securitate


Va apreciem increderea in furnizarea informatiilor dvs. personale, astfel ca ne straduim sa folosim mijloace acceptabile din punct de vedere comercial pentru a proteja aplicatia. Dar, retineti ca nici o metoda de transmitere prin internet sau metoda de stocare electronica nu este sigura 100% si nu putem garanta securitatea sa absoluta.

Legaturi catre alte site-uri


Acest serviciu poate contine linkuri catre alte site-uri. Daca faceti clic pe un link terta parte, veti fi directionat catre acel site. Retineti ca aceste site-uri externe nu sunt operate de noi. Prin urmare, va sfatuim cu insistenta sa examinati Politica de confidentialitate a acestor site-uri web. Nu avem control si nu ne asumam nici o responsabilitate pentru continutul, politicile de confidentialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor tertilor.

Confidentialitatea copiilor


Aceste servicii nu se adreseaza nimanui sub varsta de 16 ani. Nu colectam in mod deliberat informatii de identificare personala de la copiii cu varsta sub 16 ani. in cazul in care descoperim ca un copil sub 16 ani ne-a furnizat informatii personale, stergem imediat acest lucru de pe serverele noastre. Daca sunteti parinte sau tutore si sunteti constient ca copilul dvs. ne-a furnizat informatii personale, va rugam sa ne contactati pentru a putea face actiunile necesare.

Modificari la aceasta politica de confidentialitate


Putem actualiza Politica de confidentialitate din cand in cand. Prin urmare, vi se recomanda sa examinati periodic aceasta pagina pentru orice modificari. Va vom notifica despre orice modificare prin publicarea noii Politici de confidentialitate pe aceasta pagina. Aceste modificari sunt valabile imediat dupa ce sunt postate pe aceasta pagina.

Contacteaza-ne


Daca aveti intrebari sau sugestii despre Politica noastra de confidentialitate, nu ezitati sa ne contactati la urmatoarea adresa https://my.hostexpres.ro/contact.php.